Genial panel

Rapidesa de construcció de Genial Panel / Rapidez de construcción de Genial Panel

Rapidesa de construcció de Genial Panel / Rapidez de construcción de Genial Panel

Un dels avantatges de Genial Panel és la seva rapidesa de construcció. Pot arribar a ser de tres a quatre vegades més ràpida que una obra convencional. Pots ampliar la informació a l'apartat de la web:

Optimització de costos i execució

Una de las ventajas de Genial Panel es su rapidez de construcción. Puede llegar a ser de tres a cuatro veces más rápida que una obra convencional. Puedes ampliar la información en el apartado de la web:

Optimitzación de costes y ejecuciónTornar a notícies