Genial panel
08. Estanqueïtat a l’aire i Permea­bilitat al vapor d’aigua

Estanqueïtat a l’aire i Permea­bilitat al vapor d’aigua

Una de les característiques que més ajuden a aconseguir edificis eficients és l’Estanqueïtat a l’aire (Building Airtightness), un edifici amb baixa permeabilitat a l’aire és un edifici eficient ja que no perd energia. Els panells Genial Panel® com que estan encolats i premsats són completament hermètics i es pot aconseguir un índex a la permeabilitat de l’aire molt baix.  D’altra banda a l’estar fets amb fusta són panells amb gran permeabilitat al vapor d’aigua, aquest factor ajuda al control higrotèrmic de l’edifici i, per tant, evita patologies derivades de factors d'humitat

Els panells Genial Panel® són hermètics a l’aire i permeables al vapor d’aigua, és a dir, són impermeables a les pèrdues energètiques i transpirables per a un major confort interior de l’edifici. 

Tornar a "Avantatges"