Genial panel
07. Propietats davant del Foc

Propietats davant del Foc

En contra del pensament d'una gran part de la població, la fusta és el material més noble que hi ha en situació d'incendi. La fusta, essent un material combustible, és un material aïllant tèrmic, que manté les seves propietats mecàniques en la secció interior mentre crema pel seu perímetre. Una estructura de fusta en situació d'incendi triga molt més a col·lapsar que una estructura metàl·lica o de formigó. D'aquí la famosa imatge dels bombers pujats en una coberta de fus­ta apagant un foc, alguna cosa que no farien mai en una coberta metàl·lica. 

Al ser un aïllant tèrmic, la velocitat de carbonització és previsible, i per tant podem saber amb exactitud la secció de biga de fusta estruc­tural que tindrem després de 30, 60 o 90 minuts d'exposició al foc. Simplement hem de calcular l'estructura perquè sigui estable amb aquesta secció residual. 

A més, a la cara interior dels nostres panells s'hi pot col·locar un acabat amb planxa de fibra guix, que té una classificació de reacció al foc M0 (incombustible, A2 S1 D0) podent aconseguir la RF que el projecte necessiti. 

Tornar a "Avantatges"