Genial panel
06. Versatilitat arquitectònica

Versatilitat arquitectònica

El procés de fabricació i la utilització dels millors productes fan que els nostres panells siguin planimètricament perfectes.

La tecnologia utilitzada ens permet oferir als nostres prescriptors qualsevol possibilitat en el disseny dels seus edificis.

Un sistema constructiu pensat per a tot tipus d’edificacions priva­des i públiques, ha de complir la normativa vigent. Genial Panel® compleix totes les especificacions que marca el CTE (Codi Tècnic Edificació). Tota la fusta estructural utilitzada posseeix el marcat CE i els segells PEFC o FSC de gestió sostenible dels boscos. 

El sistema ha tingut especial cura amb el compliment del CTE quant al tractament de la fusta, la resistència al foc, l’aïllament tèrmic i acústic.

Tornar a "Avantatges"