Genial panel
04. Sostenibilitat

Sostenibilitat

Tota la fusta utilitzada per Genial Panel® prové de boscos reforestats i gestionats de forma sostenible, i posseeixen el segell de qualitat que així ho certifica: PEFC o FSCPE

La fusta és un producte natural, reciclable, aïllant, biodegradable, que precisa d'un mínim cost energètic durant la seva transformació amb el conseqüent estalvi en emissions de CO2, i que també té la qualitat de fixar CO2 durant el seu creixement. 

Aquest CO2 queda fixat a la fusta durant tota la seva vida útil, de manera que en construir amb fusta estalviem una quantitat molt important d’emissions de CO2 a l’atmosfera i ajudem a tenir cura del medi ambient i a parar el canvi climàtic. A més la única manera de produir fusta és mitjançant la plantació de boscos, per tant, a major ús de fusta, més superfície forestal tindrem al planeta.


Tornar a "Avantatges"