Genial panel
01. Premsat i encolat

Premsat i encolat

El sistema d'entramat lleuger de fusta és el sistema constructiu més usat al món per a l'edificació residencial privada. Els panells Genial Panel® són l'evolució d'aquest sistema. Les principals diferències tenen relació amb el sistema utilitzat per a les unions. En el sistema tradicional d'entramat lleuger de fusta, l'estructura de fusta s'uneix als taulers interiors i exteriors mitjançant cargols mentre que els nostres panells uneixen les diferents parts entre sí mitjançant un procés d'encolat premsat.

Aquesta diferència en el procés permet que els panells, una vegada fabricats siguin monolítics i amb una estabilitat dimensional molt superior. Aquesta característica li proporciona una millor capacitat de resistència i, per tant, una eficiència màxima

El sistema ens permet dues opcions:

  1. Fabricar completament l'embolcall de l'edifici al taller i acoblar els diferents panells a l'obra en terminis molt curts de temps. 
  2. Planificar l'obra per ser construïda de forma modular, és a dir, tot l'edifici es fabrica al taller i es transporten i descarreguen els diferents mòduls a l'obra, reduint a la mínima expressió el treball in situ. 

Els dos sistemes tenen un control exhaustiu de qualitat, encara que el segon, al ser tot l'edifici construït al taller, ens permet reduir al màxim els possibles imprevistos del treball a l’ obra, inclemències meteorològiques, etc. 

Tornar a "Avantatges"