Genial panel
Avantatges

Avantatges

La sostenibilitat i l'estalvi energètic són temes que ningú és capaç d'ignorar en l'actualitat. L'energia ha tingut i tindrà una tendència innegable a augmentar de preu, per tant una inversió en aïllament sempre serà una bona inversió. 

L'aïllament tèrmic és decisiu per obtenir edificis energèticament eficients i Genial Panel® ofereix diferents gruixos d'aïllament aconseguint una transmitància tèrmica fins a 8 vegades superior a les demandes de la normativa i fins a 5 vegades superior a sistemes constructius tradicionals.